Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Εξέτασης μαθητών για Σκολίωση, 28 Μαρτίου 2019, Τζάνειο

Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή μαθήματος που θα πραγματοποιηθεί στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Εξέτασης μαθητών για Σκολίωση & λοιπές Σπονδυλικές Παραμορφώσεις, στις 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:30 στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Π.» Τζάνειο».

Για πληροφορίες πατήστε: http://www.schoolscreening.gr

Για το πρόγραμμα: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα