Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Εξέτασης μαθητών για Σκολίωση & λοιπές Σπονδυλικές Παραμορφώσεις, 23 Μαϊου 2019, Τζάνειο

Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή μαθήματος που θα πραγματοποιηθεί στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Εξέτασης μαθητών για Σκολίωση & λοιπές Σπονδυλικές Παραμορφώσεις, στις 23 Μαϊου 2019 και ώρα 15:30 στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Π.» Τζάνειο».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: https://schoolscreening.gr/