Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Παιδοορθοπαιδικής Εταιρείας (EPOS Course), 10-12 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη

Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Παιδοορθοπαιδικής Εταιρείας (EPOS Course), που θα πραγματοποιηθεί 10-12 Μαΐου 2019, στο ξενοδοχείο The Met Hotel, στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: https://eposcourse.gr/