Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική (ΠΜΣ), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική».

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από τις 2/5/2019 έως 30/8/2019

Για την Προκήρυξη πατήστε: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την Αίτηση πατήστε: ΑΙΤΗΣΗ