Παθήσεις Καρπού. Κλινική και Απεικονιστική Προσέγγιση, 10 Νοεμβρίου 2018, Αμφιθέατρο ΚΑΤ

Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο Παθήσεις Καρπού. Κλινική και Απεικονιστική Προσέγγιση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΚΑΤ «Γ.Χαρτοφυλακίδης».

Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΑΤ

Αφίσα: Afisa_KAT