Σεμινάριο «Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος», 30-31 Μαρτίου 2018, Αθήνα

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «Σεμινάριο «Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος»  « που θα πραγματοποιηθεί 30-31 Μαρτίου 2018  το Θεωρητικό μέρος στο Δώμα Π.Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» και η Πρακτική άσκηση  στο Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στην Αθήνα.

Α’ Ανακοίνωση

Αφίσα