Τακτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ., Σάββατο 11 Μαϊου 2019, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή ημερίδας στο πλαίσιο του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών με τίτλο: » Βιο-Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Ορθοπαιδική» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαϊου 2019 και ώρα 09:30 στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

Για το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε: