Τακτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ, 20 Απριλίου 2019, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή ημερίδας στο πλαίσιο του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, με τίτλο: «Πολυθεματικό Σεμινάριο Εξελίξεων στην Ορθοπαιδική» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 και ώρα 09.30, στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

Για το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ