Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  https://www.pis.gr/

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  http://www.isathens.gr/

Υπουργείο Υγείας  https://www.moh.gov.gr/

ΟΤΕΜΑΘ  https://www.orthotemath.gr/

EFORT  https://www.efort.org/

FORTE http://www.forteortho.org/

AAOS https://www.aaos.org/

SICOT  http://www.sicot.org/

UEMS https://www.uems.eu/

ISOLS https://www.isols.at/

ORTHOINFO https://www.orthoinfo.org/