1ο Συμπόσιο Τμήματος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.,Ορθοπαιδικού Τραύματος, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Ναύπακτος

Σας ενημερώνουμε την διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο: «1ο Συμπόσιο Τμήματος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Ορθοπαιδικού Τραύματος» που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2018, στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα στην Ναύπακτο.

Για αναλυτικές πληροφορίες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ__pdf