16η Αρθροσκοπική Ημερίδα, 6 Απριλίου 2019, Αμφιθέατρο Γκιάλα 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο 16η Αρθροσκοπική Ημερίδα, Διλήμματα στην αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος  που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2019, στο Αμφιθέατρο Γκιάλα 424 Γ.Σ.Ν.Ε., στη Θεσσαλονίκη.

Για το επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ