12ο Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής Άνω Άκρου, 10 έως 12 Μαϊου 2018

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο
«12ο Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής Άνω Άκρου» που θα πραγματοποιηθεί από
10 έως 12 Μαϊου 2018 στον
Όμιλο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
(Κεφαλάρι).