26ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής – Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου, 3-5 Δεκεμβρίου 2020, Θεσσαλονίκη

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο 26ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής – Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου, που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2020, στο Ξενοδοχείο NIKOPOLIS, στη Θεσσαλονίκη