27ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο, 22-23 Φεβρουαρίου 2018, Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «27ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο»  που θα πραγματοποιηθεί 22-23 Φεβρουαρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Αφίσα