28ο Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, «Foot & Ankle Μeeting», 23-25 Nov 2018, Λεμεσός, Κύπρος

Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή του 28ου Παγκύπριου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου, με γενικό θέμα “Foot and Ankle, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2018, στην Μαρίνα Λεμεσού, στο πολιτιστικό κέντρο TRAKASOL.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και εγγραφές μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΚΕΧΟΤ www.kexot.org