29ο Συμπόσιο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, 29-31 Μαρτίου 2019, Βυτίνα

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο 29ο Συμπόσιο  Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που θα πραγματοποιηθεί  29-31 Μαρτίου 2019 στο Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, στη Βυτίνα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ctmi.gr/hip2019/

Για το πρόγραμμα πατήστε: EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ