3ο Σεμινάριο Χειρουργικής Τενόντων Άνω και Κάτω Άκρων με Πρακτική Άσκηση, 11-12 Ιανουαρίου 2019, Αθήνα

Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο: «Σεμινάριο Χειρουργικής Τενόντων Άνω και Κάτω Άκρων με Πρακτική ‘Ασκηση» που θα πραγματοποιηθεί 11-12 Ιανουαρίου 2019, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος», στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Για το πληροφορίες πατήστε: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΦΙΣΑ_