37ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.,12-14 Απριλίου 2018, Ξενοδοχείο «Nikopolis», Θεσσαλονίκη

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «37ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.»  που θα πραγματοποιηθεί 12-14 Απριλίου 2018  στο Ξενοδοχείο «Nikopolis» στη Θεσσαλονίκη.

Αφίσα

Α’ Ανακοίνωση