5ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ώμου & 1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ποδοκνημικής & Ποδιού, 26-28 ΙΑΝ 2018, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής Λάρισας

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «5ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ώμου & 1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ποδοκνημικής & Ποδιού »  που θα πραγματοποιηθεί 26 έως 28  Ιανουαρίου 2018 στο Αμφιθέατρο – Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής Λάρισας.

Προκαταρκτικό πρόγραμμα