;

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004

Η ΕΕΧΟΤ είναι ένα επιστημονικό, εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο
με σκοπό την προαγωγή της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στην Ελλάδα.
Ειδικότερα οι σκοποί της εταιρείας είναι :

  • Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ορθοπαιδικών
  • διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της
  • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους ορθοπαιδικούς, πράγμα που έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της ειδικότητας
  • Η προαγωγή της ειδικότητας με στόχο την καλύτερη περίθαλψη του Ελληνικού λαού.

 

event
RSS Feed Widget