;
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΤΟΥ Κ.Ε.Ο.Χ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη διάρκεια της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΟΧ που θα λάβει χώρα κατά τις εργασίες του 70ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., προβλέπεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό  Λειτουργίας, να εκλεγούν νέα μέλη σε θέσεις της Διοικούσης Επιτροπής. Οι θέσεις που θα καλυφθούν, βάσει του Κανονισμού όπως αυτός έχει συζητηθεί, είναι οι εξής: 

Αντιπρόεδρος ΚΕΟΧ 

Γενικός Γραμματέας

Καθηγητής Α΄ βαθμίδας

Μέλος ΔΕΠ άλλης βαθμίδας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας)

Διευθυντής ΕΣΥ

Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ

Δύο Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Κολλεγίου .

 

Με εκτίμηση

 

                                                           

     Ιωάννης Μ. Κύρκος                                                               Νικόλαος Μαρκέας

Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ                                              Ορθοπαιδικός Χειρουργός

           Πρόεδρος ΚΕΟΧ                                                        Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ο.Χ.            

 

event
RSS Feed Widget