;

ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 4/3/2014Μάθημα Τμήματος Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης», Ώρα έναρξης 18:45
Επώδυνο πέλμα: διαφορική διάγνωση, αντιμετώπιση – Ι. Βάιλας
Οστεοτομία Weil. How I do it – Α. Μπαδέκας

 

event
RSS Feed Widget