;
ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ - Παρουσίαση Ενδιαφερουσών Περιπτώσεων


Τακτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ.

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ - Παρουσίαση Ενδιαφερουσών Περιπτώσεων

Παρασκευή, 13 Μαρτίου

18.οο – 21.οο

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

Συντονιστής: Θεόδωρος Π. Κορμάς

Αναλυτικό πρόγραμμα στο μενού "Ανακοινώσεις"

 

event
RSS Feed Widget