;
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: " ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΜΟΥ"Πρόγραμμα εκπαιδευτικής εκδήλωσης Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.), Αμφιθέατρο Ε.Ε.ΧΟ.Τ., "Π. Κονιαλίδης", 9/5/2014
http://137.116.214.17/eexot/files/SHOULDER%20COURSE%281%29%281%29.pdf

 

event
RSS Feed Widget