;
Κ.Ε.Ο.Χ. - ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή μαθήματος στα πλαίσια του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών την

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. "Παύλος Κονιαλίδης"

(Φλέμινγκ 20 Μαρούσι).

Τίτλος:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΣΤΟΥ - ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δυνατότητα Απομακρυσμένης έχουν τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. μέσω live streaming.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του μαθήματος στο μενού "Ανακοινώσεις"

 

event
RSS Feed Widget