;
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 68ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο

Σας γνωστοποιούμε ότι δίδεται παράταση στη διαδικασία υποβολής εργασιών, με τελική ημερομηνία και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eexot2012.gr,  όπου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

event
RSS Feed Widget