;

ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – AΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 4/2/2014Μάθημα Τμήματος Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.,  

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

Θέματα:   Χρόνια ρήξη Αχιλλείου τένοντα: αντιμετώπιση – Β. Ψυχογυιός

    Παθήσεις συσαμοειδών – Ν. Βέργαδος

 

event
RSS Feed Widget