;
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Ενημερώνουμε τους νέους συναδέλφους, ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών θα διεξαχθούν, την Πέμπτη  10 Δεκεμβρίου και Παρασκευή  11 Δεκεμβρίου 2015.

Ως τόπος των εξετάσεων έχει ορισθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, όσοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο πρώτος επιτυχών στις εξετάσεις  θα βραβευθεί με τρίμηνη υποτροφία σε επιλεγμένο κέντρο του εξωτερικού.

 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές να ενημερώσουν τους ιατρούς της κλινικής τους, που  έχουν τα τυπικά προσόντα και να τους παροτρύνουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

 

Επισυνάπτουμε τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις από τον  Κανονισμό του Κολλεγίου και με νέα επόμενη ανακοίνωσή μας θα υπάρξει λεπτομερέστερη ενημέρωση.

 

 Με εκτίμηση,

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Ε.Ο.Χ.

 

 

                                               

                                                         

Νικόλαος Παπαϊωάννου                                              Νικόλαος Μαρκέας

Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ε.Κ.Π.Α                           Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ.                                                         Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ο.Χ.    

 

 

event
RSS Feed Widget