;
ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ, 15/7/2014

Μάθημα Τμήματος Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ώρα 19:00, Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης» (Φλέμινγκ 20, Μαρούσι).
Θέμα: «Κατάγματα Pilon και κάτω πέρατος κνήμης («προ των πηλών)»

 

event
RSS Feed Widget