;
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιότιμα μέλη,Σας επισυνάπτεται επιστολή του Προέδρου της Εκδοτικής Επιτροπής, καθηγητή Δημήτριου Κορρέ.

 

event
RSS Feed Widget