;
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Αξιότιμο Μέλος,
 
Καλούνται τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας που ενδιαφέρονται για εκλογή των σε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλλουν την έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 1η  Σεπτεμβρίου 2014.
 
Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι οι ακόλουθες:
 
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ειδικός Γραμματέας
Εκπρόσωπος Μακεδονίας – Θράκης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών
 
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 70ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.  
 
 
Γεώργιος Α. Μαχαιράς                              Αθανάσιος Θ. Κωστάκος  
 Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.                             Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

 

event
RSS Feed Widget