;
ΕΤΗΣΙΟ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, 21 - 22 Μαρτίου 2014

Ετήσιο Τακτικό Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κολλεγίου Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών,
Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, ώρα 18.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ, ΘΕΜΑ:  « Ενδομυελικές ηλώσεις σε παιδιά και ενηλίκους»
Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, ώρα   10.00 π.μ. -  14.00 μ.μ., Κλινικό Φροντιστήριο: « Ενδομυελικές ηλώσεις σε παιδιά και ενηλίκους»
Συντονιστής: Αθ. Παπαηλιού

http://137.116.214.17/eexot/files/PROGRAM_21_22_3_2014%281%29.pdf

 

event
RSS Feed Widget