;
Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής Μαθήματος Κ.Ε.Ο.Χ.

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι το αναβληθέν μάθημα «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΡΠΟΥ» του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του  Κ.Ε.Ο.Χ., θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18.00-21.00.

 

event
RSS Feed Widget