;
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Προς τα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή μας θα επιθυμούσαμε να σας αναφέρουμε αναλυτικά τα παρακάτω:
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  στο Αμφιθέατρο «Παύλος  Κονιαλίδης», με μοναδικό θέμα την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας μας.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού (αρ. 2 παρ. 3, αρ. 9 παρ. 1), δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας μας,  καθώς και δικαίωμα ψήφου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτών, έχουν τα μέλη εκείνα που είναι ταμειακώς ενήμερα, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής τους για το έτος 2014.

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές εκκρεμότητες, που αφορούν τις ετήσιες συνδρομές σας προς την Εταιρεία, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε καταβάλλοντας τα αντίστοιχα ποσά  στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 1η Αυγούστου 2014 και από τις 18 Αυγούστου 2014 μέχρι και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014, έως την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Πληρωμές επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ALPHA BANK (αρ. λογ.: 110002320009140, IBAN: GR 9101401100110002320009140).

Με εκτίμηση,
                                                            
Γεώργιος Μαχαιράς                                   Αθανάσιος Κωστάκος
Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2014                       Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.                                                            

 

event
RSS Feed Widget