;
«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ» στη Λάρισα, 15- 16 Απριλίου 2016.

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ» στη Λάρισα, 15- 16 Απριλίου 2016.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο μενού «Ανακοινώσεις»

 

event
RSS Feed Widget