;
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 18-19 ΔΕΚ 2015


Σας γνωστοποιούμε την διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» που διοργανώνεται από το Τμήμα Ορθοπαιδικής Ογκολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης», Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες  στο επισυναπτόμενο έντυπο.

Για προεγγραφές παρακαλώ να απευθυνθείτε στην γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

 

event
RSS Feed Widget