;
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΕΧΟΤ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αξιότιμα Μέλη, σας επισυνάπτεται επιστολή του Προέδρου της ΕΕΧΟΤ Καθηγητή Διονύσιου - Αλέξανδρου Βερέττα καθώς και οι προτεινόμενες προσθήκες - αλλαγές του Καταστατικού της Εταιρείας οι οποίες θα συζητηθούν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση, 5/10/2012

 

event
RSS Feed Widget