;
Τακτικό ΕΚπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ.


19 Ιουνίου 2015

ώρα 18.00-21.00

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.ΟΤ. "Παύλος Κονιαλίδης"

Αναλυτικά το επιστημονικό πρόγραμμα στο μενού "Ανακοινώσεις"

 

event
RSS Feed Widget