;
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Το προγραμματισμένο μάθημα του Τμήματος Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., της 6ης Μαΐου 2014, αναβάλλεται.

 

event
RSS Feed Widget