;
ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 8/4/2014

Μάθημα Τμήματος Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Τρίτη 8 Απριλίου 2014, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης», Ώρα έναρξης 18:45
«Τραύμα ποδιού ποδοκνημικής: παρουσίαση περιστατικών» – Α. Παπανικολάου & Κ. Αντωνίου

 

event
RSS Feed Widget