Πληροφορίες

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη προς όλους.

2. Η παραλαβή των πιστοποιητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του σεμιναρίου και ύστερα από την κατάθεση στην Γραμματεία της Ειδικής Φόρμας Αξιολόγησης.

3. Το έντυπο Ειδικής Φόρμας Αξιολόγησης είναι μοναδικό και θα το βρείτε στο φάκελο που θα παραλάβετε κατά την εγγραφή σας. Προς διευκόλυνσή σας, καλόν είναι να το συμπληρώνετε μετά το πέρας της εκάστοτε συνεδρίας.