ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2019

Πρόεδρος Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Πρόεδρος 2018 Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Β΄ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Γενική Γραμματέας Όλγα Δ. Σαββίδου
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τακτικό Μέλος Οδυσσέας Α. Παξινός
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια » »