ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2020

Πρόεδρος Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Πρόεδρος 2019 Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Β΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Γενικός Γραμματέας Όλγα Δ. Σαββίδου
Ταμίας Εμμανουήλ Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Τακτικό Μέλος Λεωνίδας Γ. Νικολακάκος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Αικατερίνη Ν. Μαντά

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια » »