ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2018  
Πρόεδρος Στέφανος Μ. Προβελέγγιος
Αντιπρόεδρος Αριστείδης Β. Ζούμπος
Ex Officio Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Μέλoς Αναστάσιος Ι. Μουρίκης
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος