ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

Διοικούσα Επιτροπή Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 2019 – 2020

Πρόεδρος Αριστείδης Β. Ζούμπος  
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio) Αθανάσιος Θ. Κωστάκος 
Αντιπρόεδρος  Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Γραμματέας Παύλος Χ. Χρηστογεώργος
Μέλoς Αναστάσιος Ι. Μουρίκης
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Δημήτριος Ζ. Τζεφρώνης