Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Εξέτασης Μαθητών για Σκολίωση & Λοιπές Σπονδυλικές Παραμορφώσεις

Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Εξέτασης Μαθητών για Σκολίωση & λοιπές Σπονδυλικές Παραμορφώσεις

www.schoolscreening.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ