Εξετάσεις Διπλώματος του Κ.Ε.Ο.Χ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις απόκτησης του Διπλώματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου και Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
1. Αξιολόγηση 5 ημερών σε μια ορθοπαιδική κλινική (θα προηγηθεί της ημερομηνίας των εξετάσεων)
2. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17.00.
3. Κλινική εξέταση ασθενών στο ΠΓΝ «Αττικόν» την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου (ώρα 09.00)
4. Προφορική εξέταση στο ΠΓΝ «Αττικόν» την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου (ώρα 14.00)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την απόκτηση του Διπλώματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (info@eexot.gr) μέχρι
20 Νοεμβρίου 2018 και να συνοδεύονται από βραχύ βιογραφικό σημείωμα και τον κατάλογο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του υποψηφίου.
Η εξεταστική επιτροπή είναι εξαμελής. Συμμετέχουν:

  • Πρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Προέδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
  • Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Δύο πρώην Πρόεδροι της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από το μέσο όρο της επιμέρους βαθμολόγησης των εξεταστών.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μία εβδομάδα μετά τη λήξη τους.
Όσοι πετύχουν στις εξετάσεις γίνονται αμέσως μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις δραστηριότητές του.
Το τιμητικό δίπλωμα του Κολλεγίου απονέμεται κατά την τελετή κοπής της πίτας της  Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. κατά το αμέσως επόμενο έτος.

Για τη Δ.Ε. Κ.Ε.Ο.Χ.

 

Στέφανος Προβελέγγιος                              Νικόλαος Μαρκέας
Πρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ.                                   Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ο.Χ.