ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Ο.Χ.

Στις εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί.  Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται το μήνα Δεκέμβριου κάθε έτους.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν 4 εβδομάδες προ των εξετάσεων και να συνοδεύονται από βραχύ βιογραφικό σημείωμα και τον κατάλογο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του υποψηφίου.

Δεκαπέντε ημέρες προ των εξετάσεων διαμορφώνεται ο κατάλογος των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις και ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η εξεταστική επιτροπή είναι επταμελής. Συμμετέχουν:

  • Πρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Προεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
  • Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Ένας Καθηγητής, ομότιμος ή εν ενεργεία ή διατελέσας
  • Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Δύο πρώην Πρόεδροι της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Ειδικότερα οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

  1. Αξιολόγηση 5 ημερών σε μία Ορθοπαιδική Κλινική
  2. Γραπτή εξέταση
  3. Προφορική εξέταση
  4. Κλινική εξέταση ασθενών

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από το μέσο όρο της επιμέρους βαθμολόγησης των εξεταστών.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μία εβδομάδα μετά τη λήξη τους. Όσοι πετύχουν στις εξετάσεις γίνονται αμέσως μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις δραστηριότητές του. Το τιμητικό δίπλωμα του Κολλεγίου απονέμεται κατά την τελετή κοπής της πίτας του Κ.Ε.Ο.Χ. κατά το αμέσως επόμενο έτος.