Επίκαιρα Θέματα Αθλητικών Κακώσεων, 5 & 6 Ιουλίου 2019, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο Επίκαιρα Θέματα Αθλητικών Κακώσεων που θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη συμμετοχή, 5 και 6 Ιουλίου 2019, στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ “Παύλος Κονιαλίδης”

Χορηγούνται 12 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης