Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική(ΠΜΣ), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: “Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική” (“Applied Biomechanics and Biomaterials in Orthopedics”) κατόπιν τροποποίησης τίτλου με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 197/Τ.Β΄2020.

Οι Αιτήσεις νέων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν τον Μάϊο 2021 και θα επαναλαμβάνονται κάθε δυο έτη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά από 01/05/2021 έως 30/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: κα Ιωάννα Τσέκα, τηλ.6938858552 

Για την Προκήρυξη πατήστε: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την Αίτηση Εγγραφής ΠΜΣ πατήστε: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ

Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ