ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Ο.Χ.

κατεβάστε εδώ τον κανονισμό του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών