Κ.Ε.Ο.Χ. – ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΑΒ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στο πλαίσιο του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών – Κ.Ε.Ο.Χ., διεξάγεται σεμινάριο με τίτλο :

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός

το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. “ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ”.

Συντονιστής: Σάββας Σουρμελής

Για το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_